Maier Neuberger Architekten B1534 Studie Neubiberg Campeon Süd

B1534 Studie Neubiberg Campeon Süd

Machbarkeitsstudie Baufelder Süd

, Neubiberg, BGF O.I. 50.000 m²